درخواست نمایندگی گروه نرم افزاری باستانی سافت

با توجه به تنوع و گستردگی محصولات نرم افزاری باستانی سافت در زمینه های کسب و کار، این شرکت تصمیم به اخذ نمایندگی فعال جهت فروش محصولات خود در شهرستان ها گرفته است، در این راستا شرکت هایی که واجد شرایط زیر می باشند، می توانند در همین صفحه درخواست نمایندگی و اطلاعات خود را رسال کنند.    زمینه های مورد همکاری

    شرایط عمومی اخذ نمایندگی